News

Ludzie w sieciach. Znaczenie otoczenia społecznego dla funkcjonowania jednostki.

Bogdan W. Mach, Ireneusz Sadowski.