Witold Betkiewicz, Ph.D.

Department of Studies of Elites and Political Institutions

Research interests

  • The political elite, the administrative elite and their mutual relations
  • Institutions, the state Instytucje, państwo
  • The legislative process

 Selected publications

  • Jacek Wasilewski, Michał Kotnarowski, Witold Betkiewicz „Normatywno-teoretyczny chaos, czyli myślenie regionalnej elity samorządowej o demokracji [Normative-Theoretical Chaos, or a Way of Thinking of Regional Political Elites About Democracy”, Studia Regionalne i Lokalne, No 2/2019.
  • Witold Betkiewicz, Michał Kotnarowski, Jacek Wasilewski „Trzy generacje polityczne regionalnej elity samorządowej [Three Political Generations of the Polish Regional Elite]”, Studia Socjologiczne, No 1/2018.
  • Agnieszka Dudzińska, Witold Betkiewicz „Poland: Opposition in the Making”, in: “Opposition Parties in European Legislatures”, eds.: Elisabetty De Giorgi, Gabrielli Ilonszki, London 2018.
  • Witold Betkiewicz „Dynamika procesu tworzenia ustawy rządowej: Analiza instytucjonalna [Dynamics of the Process of Creating a Government Act: Institutional Analysis]”, Studia Polityczne, No 2/ 2017.
  • Witold Betkiewicz, Agnieszka Jasiewicz-Betkiewicz „Odmiany profesjonalizacji wielkomiejskiej elity politycznej: ścieżki karier prowadzących do kierowniczych stanowisk w radach miejskich [The Varieties of the Professionalization of the Metropolitan Political Elite: Paths to Leading Positions in City Councils]”, Studia Polityczne, No 1/ 2016.
  • Witold Betkiewicz „Polski model kariery zawodowej urzędników wyższego szczebla? Próba empirycznego opisu [Polish Model for the Professional Career of High -Ranking Civil Servants? An Attempt at an Empirical Description]”, Studia Polityczne, No 3/ 2014.

External links

Staff Information
Stay in Touch