Filip Bryjka Ph. D.

Department of International Organizations and Global Security Studies

Filip Bryjka is a political scientist with PhD in security studies. He works as an Assistant Professor at the Institute of Political Studies of the Polish Academy of Sciences (ISP PAN) and Senior Analyst at the Polish Institute of International Affairs (PISM) in Warsaw. His research focus on countering hybrid threats, as well as NATO and EU crisis response operations. Graduate of political science at the University of Wroclaw and national security at the Military Academy of Land Forces (AWL). Participant of international research projects devoted to countering disinformation, funded by NATO Public Diplomacy Division(PDD).

Research interests:
 • hybrid threats
 • disinformation
 • armed conflicts
 • NATO and EU operations
 • security policy
Recent publications:
 • Dezinformacja międzynarodowa: pojęcie, rozpoznanie, przeciwdziałanie, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2022.
 • Tracing the Development of EU Capabilities to Counter Hybrid Threats, „PISM Strategic File”, no 9, 2022.
 • Wojny zastępcze, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Warszawa 2021.
 • Białoruskie i rosyjskie działania dezinformacyjne wobec Polski w kontekście antyreżimowych protestów przeciwko Aleksandrowi Łukaszence, „Sprawy Międzynarodowe”, 2021, nr 2, s. 157-180.
 • The involvement of Western Balkan terrorist-fighters in armed conflicts in Syria and Iraq, „Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej”, 2021, nr 4, s. 151-173.
 • Operational control over non-state proxies, „Security and Defence Quarterly”, 2020, nr 4 (31), DOI: 10.0.138.139/sdq/
 • Serbscy bojownicy na froncie w Donbasie w latach 2014–2019, „Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego”, 2020, nr 1 (14), s. 110-131, DOI: 10.34862/rbm.2020.1.7
 • Wojny zastępcze – próba konceptualizacji, „Sprawy Międzynarodowe”, 2019, nr 72(4), s. 181-201, DOI: 10.35757/SM.2019.72.4.08

External links