Bartłomiej Krzysztan, Ph.D.

Department of Research on Eastern Europe's History and Memory

Bartłomiej Krzysztan, Ph.D. is an assistant professor at the Institute of Political Studies of Polish Academy of Sciences. Graduate of Political Sciences at Université Libre de Bruxelles and Political Science and Cultural Studies at the University of Wrocław. His research interests include political anthropology, political and cultural memory, postcolonialism, ethnic and national identities, especially in the South Caucasus region. He published his articles, among others, in “Studia Polityczne”, “Rocznik Europy Środkowej i Wschodniej”, „Athenaeum. Polskie Studia Politologiczne” and „Identity Studies in the Caucasus and the Black Sea”. He is co-editor of the book “Polityka/polityczność: Granice dyskursu” (Politics/The Political: Borders of Discourse”).

Research interests:

 • Political anthropology
 • Cultural and Political memory
 • Ethnic and national identities
 • Postcolonialism
 • Critical Discourse Analysis
 • Contemporary Political Problems of the South Caucasus

Selected works:

 • Escape from Being Provincial: Transformation of the Political Memory in the Urban Landscape of Gori, “Identity Studies in the Caucasus and the Black Sea Region” 6/2015, 86-109.
 • Unique or modular? Armenian Velvet Revolution in comparative approach, “Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej”, 18 (3), 143-171.
 • Pamięć niezakończonej wojny. Konflikt i kształtowanie wspólnoty etnopolitycznej w Górskim Karabachu, „Studia Polityczne”, t. 48 (1), 61-78
 • Dwoistość doświadczenia: Gruzja w dyskursie postkolonialnym o postsowieckości, „Athenaeum. Polskie Studia Politologiczne”, 58, 196-215
 • Polityka/polityczność: granice dyskursu, pod red. B Krzysztan, W Ufel, M Zieliński, Oficyna Wydawnicza ATUT-Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, Wrocław 2016.

External links