Literature review on the Three Seas Initiative

Here is a list of publications on the Three Seas. If anything is missing, please contact us.

 • Bajda P., Inicjatywa Trójmorza  2016-2020 in statu nascendi, “Barometr” cz.1/2020, Wyd. Collegium Interethnicum 2020, https://interethnicum.pl/wp-content/uploads/2020/12/BAROMETER_1-Z-ISBN-FINAL-ki7fawki.pdf

 • Balcer A., Trójmorze – myślenie życzeniowe czy Realpolitk?, „Forum Dialogu”, 14 października 2017, see link [dostęp: 3 marca 2020].
 • Baziur G., Trójmorze jako koncepcja bezpieczeństwa i rozwoju ekonomicznego Europy Wschodniej, „Przegląd Geopolityczny” 2018, nr 23,  see link
 • Bieliszczuk B., Trójmorze: współpraca na rzecz unijnego i regionalnego rynku gazu, „Biuletyn PISM” 2017, nr 63.
 • Bieliszczuk., M. Wąsiński, Energy Transition and Climate Policy between the Three Seas, 1988–2018, „Raport PISM”, Warszawa 2018.
 • Bieńczyk-Missala A., Od Międzymorza do Trójmorza – meandry polityki zagranicznej Polski w Europie Środkowej, „Stosunki Międzynarodowe” 2018, nr 1.
 • Brzezińska M. M., Inicjatywa Trójmorza w niemieckiej percepcji polityki i strategii budowania wpływów, “Alert” cz. 1 /2020, Wyd. Collegium Interethnicum 2020, https://interethnicum.pl/wp-content/uploads/2021/01/ALERT_1_ver.3.0_FINAL.pdf
 • Chojan A., The United States on the Three Seas Initiative, „Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej” 17 (2019), z. 3, download free PDF [dostęp: 3marca 2020], DOI: 10.36874/RIESW.2019.3.5.
 • Completing Europe – From the North-South Corridor to Energy, Transportation, and Telecommunications Union, Raport Atlantic Council i Central Europe Energy Partners (CEEP), we współpracy z Central & Eastern Europe Development Institute (CEED), przy wsparciu Grupy LOTOS S.A. Przedsiębiorstwo Eksploatacji Rurociągów Naftowych S.A., PERN “Przyjaźń”, download free PDF [dostęp: 3 marca 2020].
 • Crețu V., D. Ardeleanu, The revival of the Intermarium geopolitical project – the Three Seas Initiative and Bucharest 9 format, “Romanian Intelligence Studies Review”, nr 19–20, 2019, download free PDF [dostęp: 3 marca 2020].
 • Czernicka M., Trójmorze w bułgarskiej polityce bezpieczeństwa, „Przegląd Geopolityczny” 2018, nr 26.
 • Dahl M., Evolution of Germany’s Stance Regarding the Three Seas Initiative, „Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej” 17 (2019), z. 3, download free PDF [dostęp:3 marca 2020], DOI: 10.36874/RIESW.2019.3.4.
 • Dahl M., Inicjatywa Trójmorza z perspektywy niemieckiej, „Studia Europejskie” 2018, nr 2.
 • Dziewiałtowski-Gintowt B., One Belt, One Road Between Three Seas: China’s Soft-power Policy Towards ‘New’ EU Members, „Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej” 17 (2019), z. 3, download free PDF, [dostęp: 3 marca 2020], DOI: 10.36874/RIESW.2019.3.6.
 • Eberhardt P., M. Dobija, S. Siedlecka, M. Sułkowski, P. Żurawski vel Grajewski, Ekonomiczne i kulturowe podstawy Trójmorza, „Arcana” 2017, nr 137.
 • Gajewska A., R. Abadie (ed.), The Road Ahead. CEE Transport Infrastructure Dynamics, PriceWaterCoopers i Atlantic Council Polska, see link [dostęp: 3 marca 2020].
 • Gizicki W., P. Łoś, Geopolityka Trójmorza, „Przestrzeń Społeczna – Social Space” 2019, nr 1
 • Gniazdowski M., Comments on the Structure of the Three Seas Initiative and the Warsaw Summit, “The Polish Quarterly of International Affairs”, 2017, nr 2, s. 105-108.
 • Gniazdowski M., Trójmorze – nowy instrument w polskiej polityce zagranicznej, “Polski Przegląd Dyplomatyczny”, 2017, nr 4, s. 79-82.
 • Héjj D., Węgry wobec Inicjatywy Trójmorza, “Alert” cz. 3/2020, Wyd. Collegium Interethnicum 2020, https://interethnicum.pl/wp-content/uploads/2021/01/ALERT_3_ver.3.0_FINAL.pdf
 • Héjj D., The Three Seas Initiative in the Foreign Affairs Policy of Hungary, „Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej” 2019, tom 17, z. 3, s. 115–135, download free PDF [dostęp: 3 marca 2020] DOI: 10.36874/ RIESW.2019.3.7.
 • Hennig K. (ed.), Raport Strategiczny – Trójmorze 2030. Jeśli razem, to dokąd i jak?/The Three Seas Initiative 2030 – If together, then to where and how?, Forum Prawo dla Rozwoju, Kraków 2018, (http://wyszehradzka.pl/raport-strategiczny-trojmorze-2030-jesli-razem-to-dokad-i-jak/) [dostęp: 3 marca 2020].
 • Kirpsza A., With Whom to Cooperate in Brussels? : The Effect of Coalition-Building with the Three Seas Initiative, Visegrad Group and Germany on Poland’s Success in EU Lawmaking, w: Andrzej Mania, Marcin Grabowski, Tomasz Pugacewicz (ed.), Global Politics in the 21st Century: Between Regional Cooperation and Conflict, s. 205–233. ISSN 2511-588X; 5.,  Peter Lang, Berlin 2019. doi:10.3726/b15385
 • Kowal P., A. Orzelska-Stączek, Inicjatywa Trójmorzagenezacele i funkcjonowanie, ISP PAN, Warszawa 2019, parts: download free PDF
 • Kowal P., Czwarte Międzymorze?, „Obóz” 2016, nr 54.
 • Kurečić P., The Three Seas Initiative: geographical determinants, geopolitical foundations, and prospective challenges, “Hrvatski Geografski Glasnik” 2018, 80/1, download free PDF [dostęp: 3 marca 2020].
 • Lewkowicz Ł., The Three Seas Initiative in the Context of International Challenges, „Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej” 17 (2019), z. 3, download free PDF [dostęp: 3 marca 2020], DOI: 10.36874/RIESW.2019.3.1.
 • Mania A., Grabowski M., Pugacewicz T. (ed.),Global Politics in the 21st Century: Between Regional Cooperation and Conflict, ISSN 2511-588X; 5., Peter Lang, Berlin 2019. DOI: https://doi.org/10.3726/b15385
 • Orzelska-Stączek A., New wave of regional cooperation in Central Europe as a response to new threats, „Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej” 18(2020), z. 1, s. 79-97, DOI: https://doi.org/10.36874/RIESW.2020.1.5
 • Orzelska-Stączek A.,  Ukielski P., Inicjatywa Trójmorza z perspektywy jej uczestników, ISP PAN, Warszawa 2020, see link
 • Orzelska-Stączek A., Inicjatywa Środkowoeuropejska a Trójmorze – odmienne koncepcje współpracy w Europie Środkowo-Wschodniej, „Studia Polityczne” 2018, nr 1 (46).
 • Orzelska-Stączek A., Inicjatywa Trójmorza w świetle teorii realizmu. Polityczne aspekty nowej formy współpracy dwunastu państw,„Sprawy Międzynarodowe” 2019, nr 1, http://czasopisma.isppan.waw.pl/index.php/sm/article/view/130
 • Popławski K., Jakóbowski J., W kierunku budowy bliższych powiązań. Trójmorze jako obszar gospodarczy, Polski Instytut Ekonomiczny, Warszawa 2020.
 • Rogozińska A., Dziewiątka Bukaresztańska i Idea Trójmorza jako inicjatywy wzmacniające bezpieczeństwo Europy Środkowo-Wschodniej, w: M. Banasik (ed.), Polityka Federacji Rosyjskiej i jej konsekwencje dla bezpieczeństwa międzynarodowego, Difin, Warszawa 2019.
 • Rotaru V., A. Umland, How Romania and Poland Can Strengthen NATO and the EU. Two New Cooperation Initiatives Could Improve Regional Security, „Foreign Affairs”, November 10, 2017.
 • Sienkiewicz M., Koncepcja Trójmorza w polityce zagranicznej Polski po 2015 r., „Dyplomacja i Bezpieczeństwo” 2016, nr 1, http://www.repozytorium.uni.wroc.pl/Content/79656/Sienkiewicz_M_DiB-2016.pdf
 • Stępniewski T., G. Soroka, The Three Seas Initiative: Geopolitical Determinants and Polish Interests, „Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej” 17 (2019), z. 3, https://ies.lublin.pl/pub/2020-01/RIESW_2019-3-02.pdf [dostęp: 3 marca 2020], DOI: 10.36874/ RIESW.2019.3.2.
 • Stępniewski T., Inicjatywa Trójmorza: uwarunkowania geopolityczne i nowy model regionalnej współpracy, „Studia Europejskie” 2018, nr 2 (86), http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-109c2464-b8af-4624-b776-7df500228dc1
 • Szczerski K., Utopia europejska: kryzys integracji i polska inicjatywa naprawy, Biały Kruk, Kraków 2017, s. 187–207.
 • Thomann P.-E., The Three Seas Initiative, a New Project at the Heart of European and Global Geopolitical Rivalries, „Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej” 17 (2019), z. 3, https://ies.lublin.pl/pub/2020-01/RIESW_2019-3-03.pdf, [dostęp: 3marca 2020], DOI: 10.36874/RIESW.2019.3.3.
 • Ukielski P., Inicjatywa Trójmorza w polskiej polityce zagranicznej, „Studia Europejskie” 2018, nr 2, https://www.ce.uw.edu.pl/pliki/pw/2-2018_Ukielski.pdf
 • Ukielski P., Mapa Trójmorza. Przegląd punktów wspólnych i rozbieżności w polityce 12 państw regionu, Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego, Raport 3/2016.
 • Wiśniewski B., O. Popescu, M. Ehl, O. Milewski, D. Héjj, M.Gniazdowski, Trójmorze – nowy instrument w polskiej polityce zagranicznej, „Polski Przegląd Dyplomatyczny” 2017, nr 4 (71).
 • Wojcieszak Ł., Bezpieczeństwo energetyczne państw Trójmorza – wyzwania i perspektywy; w: L. Karczewski, H. Kretek (ed.), Biznes i zarządzanie a bezpieczeństwo w Polsce i na świecie, Wydawnictwo UO, Opole
 • Zbińkowski G., The Three Seas Initiative and its Economic and Geopolitical Effect on the European Union and Central and Eastern Europe, “Comparative Economic Research. Central and Eastern Europe” 2019, nr 2 (22),  http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.ojs-doi-10_2478_cer-2019-0015
 • Zenderowski R., Skobejko K., Chorwacja wobec Inicjatywy Trójmorza, “Alert” cz. 2/2020, Wyd. Collegium Interethnicum 2020, https://interethnicum.pl/wp-content/uploads/2021/01/ALERT_2_ver.3.0_FINAL.pdf
 • Zięba R., Poland’s Foreign and Security Policy. Problems of Compatibility with the Changing International Order, Springer International Publishing, Cham (Szwajcaria) 2020.
 • Żurawski vel Grajewski, A. Baeva Motusić, K. Redlowska, Adriatic – Baltic – Black Sea: Visions of Cooperation, Instytut Studiów Wschodnich, Warszawa 2017, http://www.forum-ekonomiczne.pl/wp-content/uploads/2017/08/Adriatyk-Ba%C5%82tyk-Morze-Czarne16x24_2017en_PDF.pdf [dostęp: 3 marca 2020]
 • Żurawski vel Grajewski P.,  La nuova Europa longitudinale: il Trimarium visto dalla Polonia, [w:] Trimarium tra Russia e Germania, “Limes. Rivista
  Italiana di Geopolitica”, 12/2017, s.107-114.