Studies on Three Seas Initiative (3SI)

Inicjatywa Trójmorza: geneza, cele i funkcjonowanie
Inicjatywa Trójmorza z perspektywy jej uczestników
The Institute of Political Studies of the Polish Academy of Sciences (ISP PAN)
is one of the leading institutions conducting scientific research on the Three Seas Initiative.